Skip to the content

Palvelut

Terratec Cesna 208 Caravan (LN-LOL)

Ilmakuvantaminen

Ilmakuvantamisella tarkoitetaan yleisesti ilmasta tapahtuvaa kuvausta tai keilausta, jossa kamera tai sensori on asennettu lentokoneeseen tai helikopt ...

Mobiilikeilaus

Mobiilikeilaus kuuluu Terratecin tuotteisiin ja olemme toteuttaneet monia mobiilikeilausprojekteja eri asiakkaillemme. Mobiilikeilaus on tehokas mene ...

Kartoituspalvelut

Terratec tekee kartoitusta sekä stereokuvilta että laseraineistoa käyttäen. Usein kartoitus tehdään ilmakuvilta mutta laserkeilausaineistoon pohjautuv ...

3D-mallit

Tarkalla kuvantamisella ja mittaamisella kerätyllä aineistolla on lähes rajattomat mahdollisuudet tuottaa erilaisia 3D-malleja. Malleja voidaan tehdä ...

Analyysit ja konsultointi

Digitaalisilla sensoreilla eri alustoilta kerätty arvokas data tarjoaa paljon mahdollisuuksia erilaisten analyysien tekemiseen. Terratecilla on ainut ...

TerraPos

TerraPos on Terratecin kehittämä ohjelmisto kuvantamislaitteiden paikannuksen jälkikäsittelyyn. Satelliittipaikannus yhdistetään ohjelmistossa inertia ...

MAPSPACE

MAPSPACE on Terratecin uusi online-paikkatietoportaali, joka mahdollistaa eri paikkatietoaineistojen (esimerkiksi ortokuvat, pistepilvidata, 360-kuvat ...