Skip to the content

3D-mallit

Tarkalla kuvantamisella ja mittaamisella kerätyllä aineistolla on lähes rajattomat mahdollisuudet tuottaa erilaisia 3D-malleja. Malleja voidaan tehdä esimerkiksi erilaisista maastokohteista, rannikkoalueista, rakennuksista, kokonaisista kaupungeista ja infrastruktuurista. Mallit voivat olla visuaalisesti hyvin yksityiskohtaisia ja realistisia riippuen asiakkaan tarpeista.

3D-mallien kysyntä on kasvussa ja malleihin perustuva suunnittelu yleistynyt.Terratecin tuottamat 3D-mallit ovat laadukkaita ja toimitamme ne useissa eri formaateissa. Voimme myös tarjota tai suositella soveltuvia 3D-aineiston katseluohjelmistoja.

Ottakaa yhteyttä halutessanne lisätietoa 3D-malleista ja Terratecin palveluista.

Maastomallit

Laseraineistosta voidaan tuottaa tarkka ja yksityiskohtainen maastomalli tai korkeusmalli (Digital T ...

Pintamallit

Laseraineistosta on mahdollista tuottaa pintamalleja (Digital Surface Model). Pintamallissa huomioid ...

3D-kaupunkimallit

3D-kaupunkimalli on asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöity tuote kaupunkisuunnittelun, kaavoituksen s ...