Skip to the content

Ilmakuvantaminen

Ilmakuvantamisella tarkoitetaan yleisesti ilmasta tapahtuvaa kuvausta tai keilausta, jossa kamera tai sensori on asennettu lentokoneeseen tai helikopteriin. Helikopteria käytetään useimmiten väylähankkeissa kuten sähköverkkojen, tieverkoston ja rautateiden kartoituksessa, jossa kuvantamiselta vaaditaan erittäin suurta tarkkuutta. Lentokonetta käytetään suurien pinta-alojen, kuten metsien, ilmakuvaukseen ja laserkeilaukseen. Tänä päivänä lentokoneen käyttö yleistyy myös väylähankkeissa.

Terratec on alan johtava toimija Pohjois-Euroopassa ja operoi useita eri sensoreita kuten suuriformaattisia digitaalisia kameroita, viistokuvakamerajärjestelmää, laserkeilaimia sekä hyperspektrisensoreita. Terratecilla on pitkä kokemus ilmakuvaus- ja laserkeilausprojekteista. Konserni suorittaa kuvaus- ja keilaustoimintaa sekä Suomessa että muualla Pohjoismaissa.

 

Laserkeilaus

Laserkeilauksesta on tullut vakiintunut menetelmä digitaalisten maasto- ja ympäristömallien tuotanno ...

Ilmakuvaus

Terratec operoi useita suuriformaattisia digitaalisia kameroita, joilla voidaan ottaa pystykuvia 500 ...

Viistokuvaus

Terratecilla on paljon kokemusta erilaisten asiakasratkaisujen tuottamisesta ilmakuvausprojekteissa. ...

Hyperspektrikuvaus

Näkyvän valon kuvaan (RGB-kanavat) voidaan lisätä esimerkiksi infrapunakanava, jolloin puhutaan mult ...

Syvyyskartoitus

Terratecilla on kattava kokemus syvyyskartoituksesta laserkeilausmenetelmin (vihreä laser) niin suol ...