Skip to the content

Kartoituspalvelut

Terratec tekee kartoitusta sekä stereokuvilta että laseraineistoa käyttäen. Usein kartoitus tehdään ilmakuvilta mutta laserkeilausaineistoon pohjautuva kartoitus on yleistynyt merkittävästi. Laseraineisto voidaan kerätä joko ilmasta tai maasta käsin.

Kartoituksen arvoketju ulottuu suunnitteluvaiheesta kuvaukseen/keilaukseen ja georeferointiin sekä jälkikäsittelyyn, kuten orto-oikaisuun, maastomallien tekoon ja korkeuskäyrien tuottamiseen.

Valtiohallinnon organisaatiot, kuten Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus sekä kuntien ja kaupunkien hallinnot tarvitsevat päätöksenteossa ja tutkimuksessa karttoja päivittäin. Myös kiinteistö-, infrastruktuuri- ja rakennuskonsultointipalvelut tarvitsevat hyviä ja laadukkaita karttoja työnsä pohjaksi.

Terratecilla on mittava kokemus kartoituksesta asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Toimimme aina voimassa olevien vaatimusten ja standardien sekä säännösten ja lainsäädännön mukaisesti.

Ortokuvat

Ortokuva on ilmakuva, jolla on samat geometriset ominaisuudet kuin kartalla. Se on mittakaavassa sek ...

Korkeuskäyrät

Topografiaa eli maapallon pinnanmuotoja ja korkeuden vaihteluja kuvataan topografisilla kartoilla. U ...

Luokiteltu pistepilvi

Laserkeilaamalla kerätty pistepilvi on monikäyttöinen tuote ja pisteitä voidaan luokitella monin eri ...

Topografinen syvyyskartoitus

Terratec tekee topografista syvyyskartoitusta yksi- ja monikeilakaikuluotaimilla, multispektrikamera ...